Established by ass. prof. Zygmunt Grudziński in 1926

Logo

logo eng

Editorial Office


Publisher:


Polish Medical Society of RadiologyEditorial Office:

Professor Marek Sąsiadek
Polish Journal of Radiology - Editor-in-Chief
Katedra i Zakład Radiologii Ogólnej, Zabiegowej i Neuroradiologii
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. (71) 733 16 60, fax (71) 733 16 89
e-mail: marek.sasiadek@umed.wroc.pl